അധ്യാപികയെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിമലപ്പുറം തിരൂരങ്ങാടി : കരിപറമ്പ് സ്വദേശി

തെക്കെപുരക്കൽ ഉദയകുമാർ, സുചിത്ര

ദമ്പദികളുടെ മകൾ സ്നേഹ ഉദയ് (23)

വീട്ടിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി.

നന്നമ്പ്ര വെള്ളിയാംപുറം മേലെപുറം

സരസ്വതി വിദ്യാനികേധൻ

അദ്ധ്യാപികയുമായിരുന്നു. ഇന്ന്

(ശനിയാഴ്ച)

വീട്ടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ

കാണുകയായിരുന്നു. മൃതദേഹം

Post a Comment

Previous Post Next Post