വര്‍ക്കലയില്‍ ട്രെയിന്‍ ഇടിച്ച് സ്ത്രീ മരിച്ചു. അടുത്ത പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്ക് ട്രാക്ക് മുറിച്ചു കടക്കുന്നതിനിടെ ട്രെയിന്‍ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു തിരുവന്തപുരം: വർക്കലയിൽ ട്രെയിൻ ഇടിച്ച്

സ്ത്രീ മരിച്ചു. അടുത്ത പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക്

ട്രാക്ക് മുറിച്ചു കടക്കുന്നതിനിടെ

ട്രെയിൻ

ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. മണമ്പൂർ സ്വദേശി

സുപ്രഭ(63) യാണ് മരിച്ചത്. വർക്കല

റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ആണ്

അപകടമുണ്ടായത്. അമൃത്സർ -കൊച്ചുവേളി

എക്സ്പ്രസ് ആണ് ഇടിച്ചത്. ട്രെയിന് വർക്കല

സ്റ്റേഷനിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

Post a Comment

Previous Post Next Post